ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านแรงงานจ้างเหมา อาทิเช่น พนักงานรปภ. พนักงานทำความสพอาด พนักงานธุการสำนักงาน พนักงานประชาสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานส่งเอกสาร
Benefits
- เงินเดือน - เงินค่าตำแหน่ง - ค่าล่วงเวลา OT - เบี้ยขยัน - โบนัส - ค่าแรงวันนักขัตฤกษ์ - ค่าแรงวันหยุดประจำปี - ค่าแรงวันหยุดลาป่วย และสิทธิ/สวัสดิการตามกฎหมายกำหนดทุกประการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอส ยู จำกัด
88/35-36 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
Latyao Chatuchak Bangkok 10900
Website: www.ssu.co.th
Directions
สายรถเมย์ 29,510,52,191,69 ลงป้ายวัดเสมียนนารี