บริษัท มอนดิ ทีเอสพี จำกัด
บริษัท มอนดิ ทีเอสพี จำกัด เป็นบริษัทภายใต้กลุ่ม “มอนดิ” ซึ่งเป็นบริษัทกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ชั้นนำของโลกที่มุ่งมั่นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และ การให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า ตั้งแต่ปี 2336 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งกลุ่มบริษัทมอนดิ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรตั้งแต่ ปลูกป่า , ผลิตเยื่อ , กระดาษและ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน โดยบริษัทมอนดิ กรุงเทพ จำกัดในประเทศ เป็นผู้ดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ให้กับลูกค้าในประเทศไทย
Benefits
- ยูนิฟอร์มบริษัท,รองเท้าSafety,ประกันกลุ่ม - ประกันสังคม,เบี้ยขยัน 500 บ,ค่ากะ 100 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท,เบี้ยเลี้ยง, - โบนัส - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ปรับเงินประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ - เงินช่วยเหลืองานต่างๆ
Contacts
บริษัท มอนดิ ทีเอสพี จำกัด
110 ม.3
Nong Chumphon Nuea Khao Yoi Phetchaburi 76140