ร้าน La Mignonne ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์
1 ตำแหน่ง
1.
Sep 18, 2019
ทีมงาน/ Admin ร้านเสื้อผ้าออนไลน์
pinlocation
Bang Kruai, Nonthaburi
salary icon
14,500
ติดต่อ
3/29 หมู่ 2 ซอยวัดศรีเรืองบุญ
Plai Bang Bang Kruai Nonthaburi 11130
โทรศัพท์: 062-724-8883
เว็บไซต์: www.facebook.com/lamignonne.sweetshop
วิธีการเดินทาง
สถานที่สมัครงาน ซอยวัดศรีเรืองบุญ