ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อีกทั้ง ยังมีบริษัท ในเครือ อาทิเช่น พี เอส ดี เทรดดิ้ง 2012 จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท พีเอสดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ให้บริการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้างทั่วไป อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน การบริการซ่อมแซมโครงสร้าง อีกทั้ง รับเหมาก่อสร้างงานทาง และบริการรถเครื่องจักรให้เช่า เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถรักความก้าวหน้าและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทีมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย
Benefits
  • - กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
  • - ประกันชีวิต(กลุ่ม)
  • - ชุดฟอร์มบริษัท
  • - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
  • - เบี้ยเล้ยง/ค่าชำนาญงาน
  • - วันหยุดประเพณี 13 วัน
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - ค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด
  • - เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
  • - กิจกรรมสันทนาการ/งานเลี้ยงปีใหม่
10 Positions
Contacts
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
97 หมู่ที่ 4
Ban Lueak Photharam Ratchaburi 70120
See Map