JobThai
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ในหมวดยาเม็ด ยาน้ำ ยาผง ยาแคปซุล ยาครีมและยาขี้ผึ้งที่ได้นำหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturuing Practice: GMP-PIC/S)มาถือปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ
Benefits
1.ค่าอาหาร 35 บาท/วัน 2.ประกันสังคม 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 5.โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 6.ปรับเงินเดือนประจำปี 7.เบี้ยขยัน 300-600 บาท/เดือน 8.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 9.เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานเสียชีวิต 10.วันลากิจ ลาพักร้อน ตามกฏหมายกำหนด 11.วันลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ
Contacts
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
16/17 หมู่ 4 ถนนบ้านหว้า-ภาชี
Uthai Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
Directions
http://www.apmpharma.co.th/map.html