มหานครกรุ๊ปและห้างร้านในเครือ
กลุ่มบริษัทมหานครกรุ๊ปและห้างร้านในเครือ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2012 โดยนักธุรกิจหนุ่ม คุณเอก จิรัฎฐ์ บูรพาพัฒนะกูล ที่มีที่ปรึกษาและรากฐานของครอบครัวที่ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ มามากกว่า 30 ปี โดยมีธุรกิจในเครือที่มีความหลากหลายประเภท อาทิ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจห้างทอง ธุรกิจสินเชื่อ และร้านอาหาร ซึ่งแต่ละธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด จึงทำให้ทางบริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยให้ธุรกิจมั่นคงและเจริญมากยิ่งขึ้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินออม - ค่าล่วงเวลา - เบี้ยขยัน - ชุดฟอร์ม - โบนัสตามผลประกอบการ - ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี - ค่าโทรศัพท์ ค่าตำแหน่ง ค่าน้ำมันรถ (แล้วแต่ตำแหน่ง) - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ถึงแก่กรรม - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรสเป็นครั้งแรก
ติดต่อ
มหานครกรุ๊ปและห้างร้านในเครือ
24/24 ม.11
Tha Mai Krathum Baen Samut Sakhon 74110
เว็บไซต์: https://mgroupthailand.com
ใช้งานแผนที่