ดำเนินธุรกิจประเภทค้าปลีกของคนไทย เพื่อคนไทย โดยปัจจุบันมีสาขามากกว่า 600 สาขา มีศูนย์กระจายสินค้าเป็นของตนเอง ปัจจุบันทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการขยายงาน จึงเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจที่รักความก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับครอบครัว "CJ Express" ในตำแหน่งต่างๆดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม* - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนเพิ่มประจำปี - วันลาพักผ่อนประจำปี - เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ - ประกันสุขภาพ* - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ* - ตรวจสุขภาพประจำปี - กิจกรรมประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ *สวัสดิการบางตำแหน่ง
10
ติดต่อ
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
อาคาร 393 เลขที่ 393 ชั้น 6 ถนนสีลม
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
เว็บไซต์: https://www.cjexpress.co.th