JobThai
บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ หรือให้คนพิการมีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเอง บริษัท ยินดี และเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ตราสินค้า PAC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 จากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน มุ่งเน้นถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และธุรกิจในทุกๆ ภาคส่วน จนถึงวันนี้ PAC มีบทบาทในฐานะของผู้คิดค้น ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ และระบบทำน้ำร้อน ให้บริการการออกแบบ และติดตั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา อย่างครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมา PAC ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปา สระว่ายน้ำ โรงงาน หน่วยงานราชการ ร้านค้า ผู้ประกอบการ หรือแม้แต่บ้านพักอาศัยครอบครัวใหญ่จนถึงครอบครัวเดี่ยว ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน
Benefits
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี(วันเกิด/วันปีใหม่)
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
 • เงินสนับสนุนและแสดงความยินดีงานมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
 • 9 Positions
  Contacts
  บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
  12/2 อาคารวิชั่น บิสิเนส พาร์ค เฟส 2 ซอยรามอินทรา 55/8
  Tha Raeng Bang Khen Bangkok 10230
  Directions
  กรุณาศึกษาจากแผนที่ในเว็บไซต์บริษัท