JobThai
ก่อตั้งขึ้นในปี 2510 โดยนายห้างวิเชียร เผอิญโชค และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2537 โดยเป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก การรับจ้างประกอบ พ่นสี และดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ เช่น รถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง และรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆ (Special Purpose Vehicles) เช่น รถ TR Exclusive Limousine, TR Transformer, รถตรวจการณ์ลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4), รถฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว, รสบัส, รถตู้, รถพยาบาล, รถห้องเย็น, รถมินิบัส เป็นต้น ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย จากประสบการณ์ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ที่สั่งสมมายาวนาน โดยความสามารถในการออกแบบพัฒนา และประกอบรถยนต์ ด้วยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคนไทย ผสานกับการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและมุ่งเน้นด้านคุณภาพและบริการจนได้รับการ รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะแสวงหาพันธมิตรร่วมธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดโดยเน้นการบริหารงานที่เป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป
Benefits
- เบี้ยขยัน - รถรับ-ส่งพนักงาน - ข้าวเปล่ามื้อกลางวัน - ค่ารักษาพยาบาล รพ.รัฐนอกจากประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ม - ทุนการศึกษาบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รางวัลอายุงาน - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต - ห้องพยาบาล
19 Positions
Contacts
บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
304 ถนนมาเจริญ
Nong Khang Phlu Nong Khaem Bangkok 10160
Directions
1.การเดินทางด้วยรถสาธารณะ 80 , 84 2.รถไฟฟ้า BTS สถานีเดอะมอลล์ บางแค ต่อรถสาธารณะ 80 , 84 3.ลงซอยเพชรเกษม 81 ต่อด้วยรถ2เเถวสีเเดงสายรถสีนาวบางเเค หรือต่อด้วยวินมอเอตร์ไซค์