บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตแผงโซล่าเซลในประเทศไต้หวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ซึ่งผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างน่าประทับใจ ส่งผลให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อันดับ 1 ของไต้หวัน และติดอันดับ 5 ของโลก และบริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจภายใต้การส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทมีความประสงค์จะรับบุคลากรเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัท และพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทฯ อย่างมั่นคง
Benefits
1) ค่าอาหาร 750 บาท 2) เบี้ยขยัน 500 บาท 3) ค่ากะเช้า 40 บาท, กะบ่าย 60 บาทและกะดึก 80 บาท 4) ค่าล่วงเวลาตามกฎหมายแรงงาน 5) ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 6) กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 7) โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 8) วันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6 วัน 9) วันหยุดประเพณีประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วัน 10) ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 11) บริการข้าวสวยฟรี และกับข้าวราคาประหยัด
Contacts
บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด
101/32-33 ม.20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120