JobThai
บริษัทชั้นนำผู้ผลิตสินค้าประเภทหินเจียรที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ด้วยประสบการณ์ยาวนานในการผลิตสินค้าประเภทหินเจียรกว่า 20 ปี
Benefits
- ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบกิจการ) - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบกิจการ) - ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบกิจการ) - เครื่องแบบพนักงาน-Uniform 2-3 ชุด/ปี (ตามบริษัทฯกำหนด) - กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม - ตรวจสุขภาพปี - ตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง(ตามตำแหน่งงาน) - วันลากิจ - วันหยุดพักผ่อน(พักร้อน)ประจำปี - วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี (ตามประกาศบริษัทฯ) - สวัสดิการเงินหรือพวงหรีดช่วยเหลือกรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต - เบี้ยเลี้ยง-ที่พัก-น้ำมัน-ค่าเสื่อมสภาพรถ(สำหรับพนักงานบางตำแหน่งงาน-กรณีไปปฏิบัติงานนอกสถานที่) - ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - ค่าฝุ่น-ค่าความร้อน (ตามตำแหน่งงาน) - โอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่ง - บริษัทฯมีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน - สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขบริษัทฯ
Contacts
บริษัท เอสแอล.คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด
99/9 หมู่1
Bang Nang Phan Thong Chon Buri 20160