JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านการผลิตชิ้นส่วนยานต์ จำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
Benefits
- โบนัสประจำปี - เบี้ยขยัน - ค่าอาหารกลางวัน - ค่ากะ - ชุดฟอร์มพนักงาน - ประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - การปรับเงินเดือนประจำปี - ค่าตำแหน่ง (เฉพาะตำแหน่ง) - ตรวจสุขภาพประจำปี - ข้าวเปล่าฟรี
Contacts
บริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด
99/2 หมู่ที่ 3
Nong Chumphon Nuea Khao Yoi Phetchaburi 76140