บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ในกลุ่มบริษัทเครือสหพัฒ ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการวางตู้จำหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ได้สร้างสมความชำนาญปละประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้านการให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ พร้อมกับการบำรุงรักษาตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติที่เป็นระบบ โดยเน้นนโยบายควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ากว่า 700,000 คนต่อวัน จะได้รับความสะดวก ความสุขและความพึงพอใจ เมื่อใช้บริการในระดับสูงสุด เราจึงจัดทีมบริการ พร้อมกับเครือข่ายสาขาต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมกับการบริการกว่า 23 จังหวัด
Benefits
โบนัส (ตามผลประกอบการ) ปรับเงินเดือนประจำปี เสื้อฟอร์ม ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะบางตำแหน่ง) ท่องเที่ยวประจำปี กองทุนเงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ(เฉพาะบางตำแหน่ง) วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดประเพณี เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม
10 Positions
Contacts
SUN VENDING TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
414/25 ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120