JobThai
บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาวิศวกรรม ศึกษา โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้างในโครงการของภาครัฐและเอกชน โดยวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ เพื่อบริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ อาทิ งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน กำลังรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการบริหารงาน Mega Project
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตกลุ่ม - สัมมนาประจำปี - ทัศนศึกษาทางวิชาการ - วันหยุดตามประเพณี - พักร้อนประจำปี - งานเลี้ยงขึ้นปีใหม่
Contacts
บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/862 ซ.60(กม.26) หมู่17 ถ.พหลโยธิน
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
Directions
มาจากเส้นสะพานใหม่ลงซอย 39 เดินข้ามสะพานลอย และมาจากเส้นรังสิตลงซอย 39 รถสาย 34 39 114 185 188 503 504 520 522 543