ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อ Kashjoy ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท โดยปัจจุบันบริษัท KB Kookmin Card ได้เข้ามาร่วมทุน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายขยายโอกาสทางธุรกิจเข้าไปสู่ธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตอบแทนคืนสู่สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความประสงค์เปิดรับพนักงานในหลายตำแหน่ง
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - วันหยุดประจำปีของบริษัท - ตรวจสุขภาพประจำปี - สวัสดิการกู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย - สวัสดิการสินเชื่อเงินกู้ยืม
10 Positions
Contacts
บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 3 เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400