บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด เป็นบริษัท Outsource ซึ่งให้บริการรับสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตครบวงจรให้กับสถาบันการเงินต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการและคำปรึกษากับลูกค้าด้วยความซื่อตรงและโปร่งใส ด้วยระบบด้านการบริหารการจัดการที่ทันสมัยรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
Benefits
1. ชุดพนักงาน 2. ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ 3. อบรม/สัมมนา 4. เงินรางวัลกิจกรรม 5. รถยนต์บริษัทเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 6. ประกันสังคม
Contacts
บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด
34/6-7 หมู่ 2
Khlong Sam Khlong Luang Pathum Thani 12120
Directions
รถตู้คลองสาม รถเมล์ 187
See Map