บริษัท เอเอ.นุ๊กเทค จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการเครื่องเอกซ์เรย์สินค้า
สวัสดิการ
- มีประกันสังคม
ติดต่อ
บริษัท เอเอ.นุ๊กเทค จำกัด
22 พหลโยธิน 31
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900
ใช้งานแผนที่