บริษัทมีสาขาตั้งอยู่ที่ ฮ่องกง, จีน, ไต้หวัน และได้ก่อตั้งในไทย เมื่อ 9 เมษายน 2561 ดำเนินงานด้าน อสังหาริมทรัพย์, ทุนหลักทรัพย์, งานก่อสร้าง,ที่ดิน, และอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการพัฒนาที่ดิน และการลงทุนที่หลากหลาย ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเราประกอบด้วยธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยแนวทางของเราคือมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน และได้มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนคู่ค้าทุกระดับ เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างความเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน อันมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตต่อไป
Contacts
บริษัท เหลย ถิง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
202 อาคารเลอ คองคอร์ด ห้องเลขที่ 907 ชั้น 9 ถ.รัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Tel.: 02-275-5519 ต่อ 102
Directions
  • - หากเดินทางด้วย MRT ขึ้นที่สถานี "ห้วยขวาง" โดยใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคารเลอ คองคอร์ด
  • - รถประจำทางที่ผ่าน : 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206
  • - รถปรับอากาศที่ผ่าน : ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528, ปอ.529
See Map