JobThai
บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด
วิสัยทัศน์ บริษัทจะทำการก่อสร้างพร้อมให้บริการนั่งร้านด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลครบวงจร พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน พันธกิจ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถาบันก่อสร้างที่แข็งแกร่ง สามารถให้บริการด้านการก่อสร้างที่หลากหลายด้วยวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะความรู้ทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจเชื่อมั่นและความเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้ใช้บริการ ข้อมูลทั่วไป บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 โดยเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ตั้งอยู่ที่ 239/20 ม.เนอวานา คลัสเตอร์ ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-084-2911โทรสาร 0-2171-6467 ชื่อ:บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด สถานที่ตั้ง:239/20 ม.เนอวานา คลัสเตอร์ ถ. ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์:02-084-2911 โทรสาร :0-2171-6467 ก่อตั้ง:พ.ศ. 2555 ทุนจดทะเบียน:1,000,000 ล้านบาท ประเภทธุรกิจ:ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
Benefits
-ที่พักพนักงาน ฟรี -รถรับ-ส่ง ฟรี -ชุดยูนิฟอร์ม -ประกันสังคม-ประกันกลุ่ม -วันหยุดวันลาประจำปี วันนขัตฤกษ์ -ค่าตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเดินทาง, ค่านำทีม -โบนัสประจำปี -ค่าโอที, เบี้ยขยัน -เงินช่วยเหลือพนักงาน -เงินเบิกล่วงหน้า -ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
zero position en
Contacts
บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด 293/20 ม.เนอวานา คลัสเตอร์ ถ.ราษฏร์พัฒนา
Saphan Sung Saphan Sung Bangkok 10240