บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการก่อสร้างที่กำลังเติบโตและขยายฐานลูกค้า เพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงของบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรอันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เพื่อให้ทุกองค์ประกอบสามารถทำงานที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
Benefits
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • Contacts
  บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
  109 ซอยสุขุมวิท 57 (บ้านกล้วยเหนือ)
  Khlong Tan Nuea Vadhana Bangkok 10110
  See Map