โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย รับทำฝึกสอนอบรมทางด้านวิชาการแพทย์
10
โรงพยาบาล อินทรารัตน์
555/5
Ram Inthra Khan Na Yao Bangkok 10230