JobThai
บริษัท กราฟีน โกลบ จำกัด
บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล กิจการวัสดุก่อสร้าง เครื่องบำบัดน้ำเสีย และขยะ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ยารักษาโรค และเครื่องสำอาง เป็นต้น
Benefits
ประกันสังคม วันหยุดประจำปี วันหยุดพักร้อน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เบี้ยขยัน *ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด*
zero position en
Contacts
บริษัท กราฟีน โกลบ จำกัด
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 11 ยูนิต 1 ถนนสุรวงศ์
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500
Directions
BTS ศาลาแดง , ช่องนนทรี MRT สีลม ฺBRT ช่้องนนทรี รถเมล์ วิ่งเข้าสุรวงศ์ สาย16 สาย93 รถเมล์ วิ่งเข้าถนนสีลมทุกสาย ลงป้ายแยกเดโช