บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษชั้นนำ หลายประเภท กำลังขยายงาน
สวัสดิการ
1.ค่าที่พัก 2.เบี้ยขยัน 3.เบี้ยพิเศษ 4.ประกันสังคม 5.ชุดพนักงาน 6.โบนัส 7.อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด
156 หมู่ 1 ถนน วิภาวดีรังสิต
Thalat Bangkhen Lak Si Bangkok 10210
ใช้งานแผนที่