บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2532 โดยมีทุนจดทะเบียน 2,772 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจภายใต้การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีพื้นที่สำนักงานใหญ่อำเภอบางปะกง 158,976 ตารางเมตร,สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ 99,665 ตารางเมตร ผลิตสินค้าภายใต้การรับรองมาตรฐานสากล ดังนี้ 1. ระบบ IATF 16949 การจัดการด้านคุณภาพ 2. ระบบ ISO 14001:2015 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3. ระบบ OHSAS 18001:2007 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนี้ Bearing, Steering, Driveline Components มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 2,009 คน
Benefits
- เบี้ยขยันรายเดือน - คูปองอาหารกลางวัน - ค่าอาหารช่วง OT - ค่ารักษาพยาบาล - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง - เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย - เงินช่วยเหลือค่าสมรส - ค่าเล่าเรียนบุตร - หอพัก - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ - ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ - รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ - ชุดยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประปี - โบนัส - ปรับเงินประจำปี - ค่าภาษา (อังกฤษ,ญี่ปุ่น)
Contacts
บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
172 / 2 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด กม.43
Bang Wua Bang Pakong Chachoengsao 24130