เทรน หนึ่งในกลุ่มธุรกิจ Climate solutions ของ Ingersoll Rand คือ หนึ่งในผู้นำของประเทศไทยในธุรกิจระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย เทรน (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2534 จากการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท เทรน จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการด้านระบบปรับอากาศแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและทวีปเอเซียแปซิฟิค เทรน (ประเทศไทย) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการและอะไหล่เทรนกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ กทม., สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต, สาขาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่ออำนายความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
Benefits
- โบนัส - สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม (อุบัติเหตุ /ชีวิต) - สวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพกลุ่ม - ค่าทันตกรรม 3,000 บาท - กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสายงานวิชาชีพโดยตรงอย่างต่อเนื่อง - สันทนาการ - นำเที่ยวเป็นหมู่คณะ(CSR) - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - ตรวจสุขภาพประจำปี - รางวัลปฎิบัติงานนาน ฯลฯ - เครื่องแบบพนักงาน / อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย - วันหยุดพักผ่อน 12 วัน สูงสุด 18 วัน ตามหลักเกณฑ์บริษัท - การซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทในราคาพิเศษ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอร์โค จำกัด
เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 30-31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Makkasan Ratchathewi Bangkok 10400
Directions
1. BTS สถานีเพลินจิต ทางลง HomePro เดินมาอาคารวานิชฝั่งถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หรือ นั่งวินมอเตอร์ไซด์จาก HomePro มาอาคารวานิช 2. รถประจำทาง 2ทด, 11, 11ปอ, 23, 23ทด, 23ปอ, 38, 58, 60,62,72,76 3. เรือคลองแสนแสบลงท่าสะพานวิทยุ
See Map