Vetcal Group Co., Ltd.
นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้ายาเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสัตว์ อาหารสัตว์และอุปกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง
สวัสดิการ
เงินเดือน, ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Vetcal Group Co., Ltd.
246 ซอยลาดพร้าว 101
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
เว็บไซต์: https://www.vetcalgroup.com
ใช้งานแผนที่