JobThai
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรงงานและออกแบบ-ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์รวมถึงการเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลังการขาย และรับผลิตอะไหล่เครื่องบรรจุภัณฑ์
Benefits
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • จัดสัมมนาและพักผ่อนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง บางตำแหน่งงาน
 • อบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน
 • Contacts
  บริษัท เอนก แมชินเนอรี่ จำกัด
  เลขที่ 23 ซอยโกสุมรวมใจ 36 แยก 8
  Don Mueang Don Mueang Bangkok 10210