JobThai
บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า จำหน่ายและติดตั้งลิฟต์ในอาคาร ทั้งลิฟต์โดยสาร, ลิฟต์บรรทุก, ลิฟต์ขนอาหาร, ลิฟต์เตียงพยาบาล ฯลฯ ภายใต้ยี่ห้อ MAXTECH และนำเข้าลิฟต์ยี่ห้อ XJ-SIEMENS SWORD
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม/ ประกันอุบัติเหตุ
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี,กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,วันหยุดตามประเพณี,วันลาพักร้อน การอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถให้กับพนักงาน เป็นต้น
 • Contacts
  บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  36 ซ.ลาดปลาเค้า72 แยก 6
  Anusawari Bang Khen Bangkok 10220