กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์ ดำเนินธุรกิจทางด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี โครงการหมู่บ้าน พื้นที่เช่า และ บริหารศูนย์การค้าในนาม แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ ต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน สามารถทำงานภายในความกดดันได้ เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต) - ชุดฟอร์มพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - สวัสดิการเยี่ยมไข้, คลอดบุตร - สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ - สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ - สวัสดิการเงินช่วยเหลือมงคลสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - ทุนการศึกษาบุตร - สิทธิพิเศษใช้บริการคลับเฮ้าส์ของบริษัท - ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำฟัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน - โบนัส**ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ - สิทธิลาต่างๆ และสิทธิพิเศษอื่น ฯลฯ (พิจารณาตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ)
10 Positions
Contacts
กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
95 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240