JobThai
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT เราเป็นบริษัทผู้ให้บริการที่ได้ถูกก่อตั้งในปี 1982 โดยกลุ่มนักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของการตรวจสอบแบบ NDT โดยเฉพาะการตรวจสอบทางวิศวกรรมและการตรวจสอบแรงดัน, การแลกความร้อน, เครื่องทำน้ำร้อน, ท่อและโครงสร้างในอุตสาหกรรมโรงกลั่น, โรงไฟฟ้า, โรงงานปิโตรเคมี, งานสร้างเรือ, งานนอกชายฝั่ง, งานก่อสร้างสะพาน, งานโครงสร้างอาคารและธุรกิจหนักอื่นๆ ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้การตรวจสอบแบบ Nondestructive Testing และ NDT Advance เราให้บริการ NDT การตรวจสอบทางวิศวกรรมแบบครบวงจร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ร่วมพัฒนาด้านเทคนิคในหลายอุตสาหกรรม เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนานกับการทำงาน NDT ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพการให้บริการ เราเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าเพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เราส่งเสริมบุคลากรทุกวิถีทางเพื่อให้มีความสามารถและประสบผลสำเร็จร่วมกัน เรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ สำนักงานสาขาระยอง สำนักงานชลบุรี สำนักงานกำแพงเพชร และสำนักงานสงขลา เราดำเนินงานภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, ISO/IEC 17020:2012 ตามมาตรฐานของ ASNT,ASME และมีการวิจัยพัฒนาเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) กำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถ รักการพัฒนาตนเองในสายอาชีพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนนายจ้างสูงสุด 10%) - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าใบรับรองวิชาชีพ (Certificate) สูงสุด 5,000 บาท/Cert. ตามคุณสมบัติทีกำหนด - ค่าความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) - เบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ปฏิบัติงาน - ค่าเสี่ยงภัย (บางตำแหน่ง) - ค่าล่วงเวลา (OT) - ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง) - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น แต่งงาน กิจกรรมทางศาสนา และครอบครัวพนักงาน - กระเช้าเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด - ชุดฟอร์มพนักงาน - ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน/ปี (ตามสัดส่วนอายุงาน) - วันหยุดประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โครงการสินเชื่อสำหรับพนักงาน / พิจารณาเบิกล่วงหน้า - ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาทั้งภายในประเทศ/ต่างประเทศ - สิทธิลาดูแลภรรยาคลอดบุตร 2 วัน - สวัสดิการค่าเช่าสนาม/สถานที่เล่นกีฬา - สิทธ์วันลาวันพักร้อน (เมื่อผ่านทดลองงาน) - วันลาพักร้อนสามารถซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยนกันได้ - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน) - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 (ซอยรามคำแหง 60) ถนนรามคำแหง
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240