JobThai
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัทเป็นผู้นำด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และได้ขยายธุรกิจมายังประเทศไทย ลูกค้าของเราเป็นบริษัทชั้นนำด้านสินค้าอุปโภคบริโภค และเครื่องสำอางค์ที่มีชื่อเสียง บริษัทมีความประสงค์จะรับบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่ง ดังนี้
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานบริษัทฯ จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆดังนี้ 1.ชุดยูนิฟอร์ม 2.ค่ากะ 3.เบี้ยขยัน 4.ค่าอาหาร 3 มื้อ 5.รถรับ-ส่ง สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี 6.โบนัส(ตามผลประกอบการ) 7.ปรับค่าจ้างประจำปี / ปรับตำแหน่ง 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9.ประกันชีวิต 50,000 บาท 10.ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท 11.ประกันสุขภาพ (เบิกค่ารักษาได้) 12.ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 13.เงินช่วยเหลืองานแต่ง / งานศพ 14.พักร้อน 6 - 14 วัน 15.งานเลี้ยงปีใหม่ 16.แจกเงิน ตามอายุงาน 5 - 20 ปี 17.แจกของขวัญปีใหม่ 18.ท่องเที่ยวประจำปี
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
103/1,103/4 หมู่ 5 ซ.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao 24180