JobThai
H.K. PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
บริษัท เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2504 เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน โดยสถานที่ผลิดของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacture Practice)จากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่มีมาตรฐานส่งผลให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการพัฒนาตำรับมาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มการลงทุนในส่วนของอุปกรณ์เครื่อง การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ทันสมัยและรับรองมาตรฐานตามที่องค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยในปัจจุบันบริษัทได้รับอนุญาตผลิตตำหรับยาที่ครอบคลุมการรักษาโรคต่างๆมากกว่า 300 ตำรับ เพื่อเป็นการรับรองความต้องการของลูกค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและเพื่อยกระดับมาตราฐานของสินค้าตลอดจนเพื่อขยายประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทได้ขยายการลงทุนสร้างสถานที่ผลิตยาแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 18 ไร่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยอาคารผลิต 5 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวมมากกว่า 11800 ตารางเมตร โดยการวางผังโรงงานจะมีการจัด สัดส่วนในแต่ละแผนก อย่างชัดเจน อาทิฝ่ายเก็บวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ ด้วยมูลค่าโครงการรวมประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการวางแผนขยายธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเพิ่มทะเบียนตำรับยาใหม่ๆ โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและ Know How จากคู่ค้าพันธมิตรในต่างประเทศ โดยวางแผนว่าจะมีตำรับยาใหม่ๆเพิ่มอีกปีละ 30-50 ตำรับ การขยายตลาดยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โดยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ สำหรับผสมในอาหารสัตว์ (Premix) การเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารเสริมและเวชภัณฑ์เพื่อความสวยงาม โดยจะเป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทเองและรับจ้างผลิต (OEM)ให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในอนาคต ด้วยปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงศักยภาพและคุณภาพของผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย ตลอดจนเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าพันธกิจของบริษัทจะสามาถรบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดในอนาคตอันใกล้นี้
Benefits
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์มพนักงาน - โบนัส - จัดกิจกรรมกีฬาสีทุกปี - อื่นๆอีกมากมาย(ขึ้นอยู่ความสนใจและความตั้งใจทำงานของพนักงาน) - ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
Contacts
H.K. PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
12/1 ถนนชักพระ
Taling Chan Taling Chan Bangkok 10170
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer