โรงเรียนอนุบาลหัสดินเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในเขตเมืองพัทยา โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่3 เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การทำงานโครงการ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็ก เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ร่มรื่นและอาหารที่ถูกหลักสุขภาพเพื่อส่งเสริมการเติบโตตามพัฒนาการของเด็กอย่างเต็มที่ ขณะนี้เรากำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมกันสร้างโรงเรียนอนุบาลในฝันที่ดีดังนี้
Benefits
  • โบนัสตามผลงาน
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • กองทุนสงเคราะห์เพื่อยังชีพ
  • ประกันสุขภาพตามอายุงาน
Contacts
Hastin Kindergarten School
55/22 หมู่บ้านบอสวิลเลจ ถนนพรประภานิมิตร
Nong Prue Bang Lamung Chon Buri 20150