JobThai
บริษัท โทเทิล เซอร์วิส ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัทเป็นผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ Computer System
Benefits
- ประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) - ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าทางด่วน+ค่าโทรศัพท์ - วันหยุดตามประเพณี สิทธิการตามกฎหมายแรงงาน
zero position en
Contacts
บริษัท โทเทิล เซอร์วิส ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เลขที่ 411/293 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสุขสวัสดิ์สวนธน ซอยประชาอุทิศ 33 ถ.ประชาอุทิศ 10140