JobThai
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือวัดสำหรับทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการ และงานทั่วไป เครื่องมือวัดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัดกระบวนการผลิต เครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานต่าง ๆพร้อมงานด้านบริการ ด้านทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ บริการทางเทคนิคและวิศวกรรม บริการฝึกอบรม รับเป็นที่ปรึกษาด้านงานระบบคุณภาพ ดำเนินธุรกิจมากว่า 35ปี...
Benefits
- ประกันสังคม - การปรับค่าจ้างประจำปี - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับฝ่ายขาย) - ค่าน้ำมัน/ค่าพาหนะ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าโน้ตบุ๊ค - ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด) - ค่าโอที (กรณีทำงานนอกเวลา) - การฝึกอบรม - สังสรรค์ประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - เสื้อฟอร์มพนักงาน - เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป) - ทำงานวันจันทร์ -ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
Contacts
บริษัท อินโทร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
46/155 ถนนนวลจันทร์
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230