JobThai
บริษัท วาวา แพค จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตกระสอบพลาสติกสาน กำลังขยายธุรกิจ จึงต้องการผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ข้าว ฟรี(เช้า,กลางวัน,เย็น) - เบี้ยขยัน - รถรับ-ส่ง ฟรี - โบนัสประจำปี - หอพักฟรี (พนักงานที่มาจากต่างจังหวัด) - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน - เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
9
VAVA PACK CO.,LTD.
52 หมู่ 3 ถนนสีคิ้ว-ด่านขุนทด
Sikhio Sikhio Nakhon Ratchasima 30140