รับสมัครด่วน
Oct 19, 2021

หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำ บจก.ปิยะพาราวู้ด หนองพวา)

pin location
pin location

Ban Khai, Rayong

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง+ความสามารถ
number of positions icon
number of positions icon1
บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างมากว่า 20ปี ด้านงานเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร อาทิเช่น งานก่อสร้างถนน งานอาคาร งานโยธา งานประปาส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ ตลอดจนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ และอื่น ๆ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรไว้รองรับความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
1.ประกันสังคม 2.กองทุนเงินทดแทน 3.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4.ตรวจสุขภาพประจำปี 5.ของขวัญเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย 6.ของขวัญเยี่ยมกรณีคลอดบุตร 7.เงินช่วยเหลือพนักงานและ ครอบครัวกรณีเสียชีวิต 8.เครื่องแบบพนักงาน 9.เงินกู้ออมสิน 3 เท่าของเงินเดือน 10.ปรับค่าจ้างประจำปี 11.เงินโบนัส ประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัท) 12.ค่าสึกหรอ กรณีนำรถมาใช้ในงาน (บางตำแหน่งงาน) 13.ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่งงาน) 14.ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน) 15.ท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี
ฝ่ายสรรหาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
64/4 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง
Bang But Ban Khai Rayong 21120