Aug 4, 2020

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเรียบเรียงหนังสือเรียน (Thinkbeyond books)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Pak Kret, Nonthaburi

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3 อัตรา
IDC Group เป็นผู้นำในธุรกิจ ผลิตสื่อความรู้ ด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างการเรียน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงวัยทำงาน หนังสื่อระบบ Software และข้อมูลเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ จำหน่ายสื่อความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และไอทีชั้นนำของเมืองไทย ในนามสำนักพิมพ์ - Infopress - Read Comic - Little Heart - Think Beyond และเว็บไซต์ www.techxcite.com และ www.serazu.com ด้วยการขยายของธุรกิจอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี ฯ กำลังมองหา พนักงานที่มีศักยภาพ ร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น กรณีเจ็บป่วย - บิดา-มารดาเสียชีวิต งานแต่ง งานศพ งานบวช - ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ - ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์)
ติดต่อ
คุณนฤมล วิมลแก้ว / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด
200 ม.4 ชั้น 19 ห้อง 1903A จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ
Pak Kret Pak Kret Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 02-962-2626,02-962-1081-4 ต่อ 311 (ติดต่อ จ-ศ 9.00-18.00 น.)
แฟกซ์ : 02-962-1800
เว็บไซต์ : http://www.idcpremier.com