Oct 22, 2020

เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง (ประจำศูนย์ลาดกระบัง)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary icon12,000-18,000 ( ประสบการณ์ทำงาน )
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
ดำเนินธุรกิจทางด้านการขนส่งปูนซิเมนต์ ฟลายแอช บอททอมแอช แร่ ถ่านหิน ลิกไนท์ ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนรถหัวลาก 103 คัน และรถมิกซ์ 400 คัน วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในธุรกิจบริการขนส่ง ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเสนอบริการเหนือความพึงพอใจ ด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม ระบบการบริหารคุณภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดให้มีระบบการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ คงไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรองระบบการบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2008 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ต่าง ๆ ให้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1,800 เที่ยว ได้แก่บริษัทต่าง ๆ อาทิ -บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำกัด -บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด -บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (มหาชน) จำกัด -บริษัท ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด -บริษัท เอเซียผลิตภันฑ์ซีเมนต์ จำกัด -บริษัท นีโอเทค จำกัด และมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถแท็กซี่และรถทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่ 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สวัสดิการ
- กรณีเป็นพนักงานฝ่ายจัดส่งสลับกันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ระดับผู้บังคับบัญชาตำแหน่งหัวหน้าขึ้นไป หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน - สวัสดิการ อาทิเช่น ปรับอัตราเงินเดือนตามผลกำไร, ปรับเงินเดือนเพิ่มตามความสามารถที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี , โบนัสทุกปี, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ PA, ชุดยูนิฟอร์ม, สวัสดิการเงินกู้, เงินกองกลางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานและครอบครัวในกรณีต่าง ๆ เงินเกษียณอายุ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปีละ 15 วัน) ค่าน้ำมันรถ+ ค่าสึกหรอรถ+ค่าโทร.มือถือ (กรณีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่), มีค่าเบี้ยขยัน และค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง), ลากิจได้ 10 วัน โดยไม่หักค่าจ้าง, มีโครงการเงินเดือนตามต้องการ (กรณีผลงานบรรลุเป้าหมายตามที่ตกลง), เงินรางวัลพนักงานดีเด่น, เงินรางวัลพนักงานทำงานครบ 10 ปี - มีคณะกรรมการดูแลในเรื่องต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ, คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน - บริษัทมีนโยบายสร้างความผาสุกให้แก่พนักงาน โดยส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตอาสา ใช้ธรรมะในการครองเรือน และธรรมะในการทำงาน อีกทั้งมีการอบรมให้รู้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สนับสนุนให้เข้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโดยไม่ถือเป็นวันลา - มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาเป็นคู่หูดูแลสอนงานระบบพี่เลี้ยง ตลอดจนดูแลทุกข์สุขในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา - ให้การอบรมเพิ่มทักษะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และทำโครงการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อการสืบทอดตำแหน่ง - กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี
ติดต่อ
คุณจิตติญา นักจะเข้ ( คุณยา )
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ 455/12-14 ถนนพระรามหก
Thanon Phetchaburi Ratchathewi Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-613-9450, 061-413-0611
แฟกซ์ : 02-613-9927
ใช้งานแผนที่