Jul 31, 2020

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ระดับวิชาชีพ)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Non Sila, Khon Kaen

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 บนพื้นที่ 599 ไร่ เรามีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตเอทานอล ด้วยมันสำประหลัง ซึ่งโครงการนี้ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ มันสำประหลังสด มันเส้น มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เอทานอล เรามุ่งเน้นในการผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง และเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สวัสดิการ
1.ค่าเป้าหมายงาน 2.เบี้ยขยัน 3.ค่ากะ 4.ค่าตำแหน่ง 5.ค่าอายุงาน 6.ค่าดูแลรักษารถ 7.โอที 8.ชุดยูนิฟอร์ม 9.บ้านพักพนักงาน 10.โบนัสประจำปี
ติดต่อ
คุณรุ่งระวี แดงทอง
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
88/11 ม.14
Sala Lamduan Mueang Sa Kaeo Sa Kaeo 27000
โทรศัพท์ : มือถือ 082-158-6941
แฟกซ์ : 037-643-244
LINE ID: 0821586941