รับสมัครด่วน
Nov 27, 2021

วิศวกรโยธา

pin locationLocation
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
บริษัท วิญญูกรุ๊ป จำกัด (Winyu Group., Ltd.) เริ่มต้นกิจการจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และเติบโตเรื่อยมา จนก่อตั้งบริษัทจำกัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในปี พ.ศ.2556 ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทของเรา ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งสร้างช่องทางในการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่อยู่เสมอ วิสัยทัศน์ นอกจากความสำเร็จ ที่เรามุ่งมั่นสร้างบริษัทของเราให้อยู่ในระดับมาตรฐานของธุรกิจ เรายังมองถึงระดับภูมิภาค และเรายังมุ่งเน้นในเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทีมงาน เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพที่ดี จะนำไปสู่คุณภาพงานที่ดียิ่งขึ้น ทีมงานของเรา ทีมงานของเราได้รับการคัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านก่อสร้างอาคารโรงงาน และด้วยรูปแบบการบริหารงานที่ให้หัวหน้างานผู้มีความชำนาญในแต่ละสาขารับผิดชอบ และขึ้นตรงกับฝ่ายบริหาร จึงทำให้ทีมงานของเราใช้ประสิทธิภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทำให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจคุณภาพงานของเราได้อย่างมั่นใจ
Benefits
1. การปรับเงินเดือนประจำปี 2. เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 3. ประกันสังคม 4. อบรมและสัมมนา 5. กิจกรรมภายในและนอกบริษัท 6. ชุด Uniform พนักงาน 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8. เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าฌาปกิจศพบิดา - มารดา 9. เงินสวัสดิการช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร
Contacts
คุณกนิษฐา สุขเจริญ
บริษัท วิญญูกรุ๊ป จำกัด
18/12 ม.เวร่า บิสเน็ท ถ.ร่มเกล้า
Khlong Sam Prawet Lat Krabang Bangkok 10520
Directions
1. รถยนต์ส่วนตัว 2. รถตู้ประจำทาง 3. แอร์พอร์ตลิ้งค์ ลาดกระบัง