รับสมัครด่วน
Jul 30, 2020

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

pin locationLocation
pin location

Sathon, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นเวลากว่า 40 ปี โดยมีนโยบายมุ่งขยายฐานลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน ด้วยการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการตัวแทนสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ บริการค้าตราสารหนี้ บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริการวาณิชธนกิจ บริการตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
Benefits
• วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วันและวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ระดับมาตรฐานสากล • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล • ตรวจสุขภาพประจำปี • สวัสดิการเงินกู้ต่างๆ • การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ • กิจกรรมนันทนาการ และอื่นๆ
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
Directions
MRT ลุมพินี Exit 2
See Map