รับสมัครด่วน
Oct 26, 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Executive)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Na, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary icon18,000 - 25,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3 อัตรา
บริษัท เวนโซ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่าย อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ และแรงสูง เพื่อตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มโครงการรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจกลุ่มผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการที่มีระบบไฟฟ้ากำลัง กลุ่มบริษัทห้างร้านค้าส่ง และค้าปลีก สำหรับทุกด้านการใช้งาน ตั้งแต่ระบบไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม โดยสถานที่ตั้งเหมาะสมต่อระบบโลจิสติกส์ และการขนส่ง พร้อมที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม
สวัสดิการ
- เงินกู้ยืมฉุกเฉิน - เงินพิเศษต่าง ๆ - ท่องเที่ยวประจำปี - งานสังสรรค์ประจำปี - เงินช่วยเหลืองานต่าง ๆ - รางวัลอายุงาน - เงินช่วยเหลือการศึกษา - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าเดินทาง - ค่าโทรศัพท์ - ค่าตอบแทนพิเศษ - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าสอบวิชาชีพ (กว.)
ติดต่อ
คุณธนพล, คุณเบญจพร ศิริอริยพร
บริษัท เวนโซ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
58 ซอยบางนา-ตราด 12
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 02-339-3520-21, 061-016-5140
แฟกซ์ : 02-399-3522
เว็บไซต์ : http://www.venzo.co.th
LINE ID: 0610165140
ใช้งานแผนที่