บริษัท เบลล์ วอคเกอร์ จำกัด
Oct 25, 2021

พนักงานเดินเครื่อง(Operator)

pin locationLocation
pin location

Thanyaburi, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
บริษัท เบลล์ วอคเกอร์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยดำเนินธุรกิจขนาดกลาง ด้านแปรรูปกระดาษทิชชูเช็ดปาก (Table Napkin Tissue) ภายใต้การบริหารงานโดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ ในด้านกระดาษทิชชูทุกประเภท และด้วยศักยภาพของทีมงานที่มีประสบการณ์อันยาวนาน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปกระดาษทิชชูอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายกิจการเพื่อรองรับธุรกิจที่เจริญเติบโต มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
Benefits
1.ประกันสังคม 2.สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
Contacts
คุณเสาวลักษณ์ เชียงศรี
บริษัท เบลล์ วอคเกอร์ จำกัด
167/3 รังสิตคลอง 7 หมู่ 1 ถ.รังสิต – นครนายก
Lam Phak Kut Thanyaburi Pathum Thani 12110