รับสมัครด่วน
Jan 27, 2020
ช่างไฟฟ้ารถยนต์/รถบรรทุก
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
Na Klang, Nong Bua Lam Phu
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon5 อัตรา
 • กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเกษตร โดยมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการเป็นกลุ่มบริษัทด้าน อุตสาหกรรมอ้อย นํ้าตาลทราย และพลังงานทดแทน ชั้นนำของประเทศ
 • โดยกลุ่มบริษัทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต อีกทั้งยังขยายกำลังการผลิตเป็น 2 ไลน์การผลิต สามารถรองรับอ้อยได้วันละ 30,000-40,000 ตัน/วัน
 • ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “มงกุฎสีทอง” นอกจากนี้ยังได้ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงาน ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • บริษัทในเครือประกอบด้วย
 • 1.บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด
 • 2.บริษัทเอราวัณเพาเวอร์จำกัด
 • 3.บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จำกัด
 • ตั้งอยู่ที่ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
สวัสดิการ
 • - สวัสดิการบ้านพัก หรือ เงินทดแทนบ้านพักสวัสดิการ
 • - ค่าครองชีพ
 • - โบนัส
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสุขภาพ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ห้องพยาบาล
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือค่าฌาปาณกิจ
 • - เงินช่วยเหลืองานแต่ง-งานบวช
 • - ฝึกอบรม
 • - อื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
คุณชานนท์ ชัยสุข
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
111 หมู่ 12
Na Klang Na Klang Nong Bua Lam Phu
โทรศัพท์ : 042-359-622-8 ต่อ 1512,1513, 1517,1529, 087-856-9764
แฟกซ์ : 042-359-636
เว็บไซต์ : www.erawansugar.com
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้