Dec 7, 2021

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

pin location
pin location

Mueang Sa Kaeo, Sa Kaeo

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 บนพื้นที่ 599 ไร่ เรามีความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตเอทานอล ด้วยมันสำประหลัง ซึ่งโครงการนี้ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ มันสำประหลังสด มันเส้น มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เอทานอล เรามุ่งเน้นในการผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง และเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.ค่าเป้าหมายงาน 2.เบี้ยขยัน 3.ค่ากะ 4.ค่าตำแหน่ง 5.ค่าอายุงาน 6.ค่าดูแลรักษารถ 7.โอที 8.ชุดยูนิฟอร์ม 9.บ้านพักพนักงาน 10.โบนัสประจำปี
คุณรุ่งระวี แดงทอง
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
88/11 ม.14
Sala Lamduan Mueang Sa Kaeo Sa Kaeo 27000
LINE ID: 0821260873