Sep 15, 2021

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและขนส่ง

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Songkhram, Samut Songkhram

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท เอ็นพีพี ฟุ้ด เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี โดยดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่เยือกแข็ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่เยือกแข็ง 2.ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า 3.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน โดยมีการรับจ้างผลิตสินค้าเพื่อส่งออก และจำหน่ายในประเทศ
Benefits
1.สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม, การลาป่วย และ ค่าล่วงเวลา x 1.5 เท่า) 2.ประกันอุบัติเหตุ 3.ชุดยูนิฟอร์ม 4.รถรับ - ส่ง (เฉพาะเส้นทางที่กำหนด) 5.บริษัทฯ มีข้าวสวยให้สำหรับมื้อกลางวัน 6.เบี้ยขยัน เดือนละ 300, 400 และ 500 บาท 7.เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 8.เงินรับขวัญบุตรแรกคลอด 9.กระเช้าเยี่ยมไข้ 10.ตรวจสุขภาพประจำปี 11.พวงหรีด และ เงินช่วยเหลือกรณีพิธีฌาปนกิจศพ 12.สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี (ปีละ 6 วัน) 13.การจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
69/5 หมู่ 5 ถ.พระราม 2
Bang Khan Taek Mueang Samut Songkhram Samut Songkhram 75000
Tel. : 034-710-999 ต่อ 0, 081-668-2681
See Map