บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด
Sep 16, 2021

Marketing and Sales Manager

pin location
pin location

Bang Bua Thong, Nonthaburi

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยปัจจุบันองค์กร ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ,ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และสถาบัน AFAQ&BestCERT (THAILAND) (AFAQ/UKAS) รวมทั้งได้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานสินค้า IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 ทำให้ผ่านข้อกำหนด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านครหลวง บริษัทฯได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO: 9001:2015 ,มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO:17025
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ประกันชีวิต 3.ค่าบำรุงรักษารถยนต์(เฉพาะตำแหน่ง) 4.ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง) 5.ค่าน้ำมันรถยนต์(เฉพาะตำแหน่ง) 6.เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท ,งานมงคลสมรส,คลอดบุตร, 7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 8.โบนัส.ปรับค่าแรงประจำปี 9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ติดต่อ
คุณทัตธนนันท์ ภิรมย์พุฒ
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด
48/124-125,48/126-127 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
Bang Rak Yai Bang Bua Thong Nonthaburi 11110
โทรศัพท์ : 02-157-0740-2
แฟกซ์ : 02-157-0743
เว็บไซต์ : http://www.energymax.co.th