บริษัท ซีเออี เอเซีย จำกัด
Oct 13, 2021

พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

pin locationLocation
pin location

Ban Chang, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษํท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
CAE Asia Limited was founded in 2004 and has since became a recognized for offshore and onshore project, Refinery, Petrochemical, Power Plant and Plant operators around Thailand. CAE Asia Limited is the service company of its sister company CAE Asia Limited, we are authorized service company for Ameron Bondstand, Lisega, Strongwell and also providing other services like scaffolding manpower, Pipe support fabrication, Carbon Steel Service, . etc. Our company’s experiences can provide clients with a complete service, fabricate and installation of the GRP pipe according to customers requirement, numerous Pipeline works and fittings including lamination and adhesive joint works at site have been carried out by us. CAE Asia Limited is also providing Spring Inspection and Maintenance Service and Scaffolding Manpower.
Benefits
- เบี้ยขยัน - โบนัส - เงินพิเศษ - ค่าเช่าบ้าน - ค่าโทรศัพท์
Contacts
คุณศิริรัตน์ ขาวทรงธรรม
บริษัท ซีเออี เอเซีย จำกัด
170 ม.5
Samnak Thon Ban Chang Rayong 21130
Website : www.caeasia.com
See Map