Dec 3, 2021

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย **ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม**

pin locationLocation
pin location

Sam Phran, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
wfh iconWork from Home
online interview iconOnline Interview
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ (“TPBI”) (เดิมชื่อ บริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เพื่อการขายในประเทศไทย และส่งออกไปขายทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกัน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ •Consumables (กลุ่มสินค้าใช้แล้วหมดไป) ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วที่โมเดิร์นเทรด และซุปเปอร์มาเก็ต, ถุงขยะ ที่ผู้บริโภคซื้อจากโมเดิร์นเทรด และซุปเปอร์มาเก็ต เพื่อใช้ในครัวเรือน รวมถึงถุง Reusable bag โดยใช้วัสดุ Recycle มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต และร่วมกับโครงการ วน ในการรณรงค์การคัดแยกขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล นอกจากนี้ เรายังผลิตเม็ดคอมพาวด์ (Compound resin / Recycled resin) และมีการ Recycle พลาสติกกลับมาใช้ในการผลิตอีกด้วย •Flexibles (กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน) ได้แก่ Multilayer Blown Film เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น บรรจุอาหารสำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง •Paper (กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษ) หรือ บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหารในธุรกิจ Restaurant and food service ได้แก่ ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่มร้อน-เย็น, อาหาร, ซุป, ไอศกรีม ขนมปัง ฯลฯ •Global trading (กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมา-ขายไป) เช่น ถุงประเภทใช้ซ้ำ (Reusable) ชนิดต่างๆ ถุงบรรจุผักผลไม้ และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร (Total Solution Provider) TPBI Group ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่เรียกว่า บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Green Packing) ได้แก่ ถุงพลาสติกชนิดต่างๆ, ถุงหูหิ้ว, ถุงขยะ, ถุงผักและผลไม้ ซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ และบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกย่อยสลายได้ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Benefits
- โบนัสประจำปี - เงินปรับประจำปี - ค่า KPI / ค่าเป้างาน - เครื่องแบบพนักงาน - พักร้อนประจำปีสูงสุด 10 วัน/ปี - ห้องพยาบาล 24 ชม. - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินแสดงความยินดี "พิธีมงคลสมรส" - เงินรับขวัญบุตร - เงินอนุโมทนาอุปสมบท - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา, มารดา, คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - กิจกรรม "กีฬาสี สานสามัคคี" - กิจกรรม CSR & ชุมชนสัมพันธ์ **และยังมีสวัสดิการอื่นๆตามกฏหมาย**
Contacts
สมัครงาน จ.นครปฐม - ติดต่อ คุณสุวิภากร , คุณเกตุวลี, สมัครงาน จ.ระยอง - คุณนภสกร , คุณนลพรรณ
กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
42/174 หมู่ที่5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์
Rai Khing Sam Phran Nakhon Pathom 73210
Tel. : สำนักงานใหญ่ นครปฐม ติดต่อ 02-429-0354-7, โรงงานระยอง ติดต่อ 038-017-470 ต่อ 203
Other positions at this company